• dorte@dj4700.dk
  • Købmagergade 12 - 4700 Næstved
  • mobil: 2636 3176

KONSULENT OPGAVER

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med relationer mellem mennesker, grupper og familiers liv og udvikling specifikt og generelt.

Jeg bliver ofte brugt som fagkonsulent i komplekse og vanskelige børnesager i kommuner på Sjælland, Lolland og Falster.

Eksempler på konsulentopgaver jeg har løst:

  • Undervisning i kriser og krisehåndtering for ledere i folkeskolen og ledere i ældreplejen.
  • Proceskonsulent i gruppeudvikling for en gruppe pædagogiske vejledere i en kommune og en gruppe døgnmedarbejdere på en døgninstitution for børn og unge, samt for en gruppe sundhedsplejersker.
  • Foredrag – eksempelvis for Psykinfo om børn og angst og børn som pårørende.
  • Processtyrer for faggruppers møder i forskellige rammer.
  • Jeg har lavet fælles fagligt udviklingsforløb for sagsbehandlere, familiekonsulenter og familieplejer.

Du/I er velkomne til at kontakte mig uforpligtende med ønsker om konkrete emner/temaer, så vi kan have en uforpligtende drøftelse af behovet. Du vil kunne orientere dig om mine kompetencer og erfaringer her på siden.

Jeg er fast tilknyttet foreningen SAVN, Kriminalforsorgen og Barn i trivsel som konsulent med forskellige opgaver.