• dorte@dj4700.dk
  • Købmagergade 12 - 4700 Næstved
  • mobil: 2636 3176

Hvad børn IKKE ved, får de ondt af.

Har I som forældre undladt at tale med jeres børn om vigtige forhold i jeres familie. Har I været i tvivl om, hvad der er rigtigt at gøre eller har I manglet modet til at tale med jeres børn og svære emner. Så hjælper jeg jer gerne.

Jeg har holdt flere foredrag for bl.a. Psykinfo – region Sjælland om vigtigheden af, at vi taler med vores børn om forhold, som påvirker familien. Det kan f.eks. være, fysisk eller psykisk sygdom, misbrug, selvmord, skilsmisse, traumer eller andre svære livsomstændigheder.

Børn sanser og fornemmer alt og ved mere end vi ofte tro. Når vi ikke taler med vores børn og det som påvirker familien, kommer børnene til at gå alene med sine fornemmelser, som barnet samtidig vil bruge kræfter på at prøve at forstå. Børn mærker, når de voksne ikke vil tale om forholdene og barnet kommer til at opleve sig ensom og uden evner til helt at forstå og forholde sig til familiens omstændigheder.

Det er derfor vigtigt, at vi som forældre, taler med vores børn om familiens forhold også de tabuiserede forhold.

Har jeres familie behov for støtte til at tale om familiens svære forhold og/eller gamle fortiet forhold, tilbyder jeg min støtte.

Tilbuddet består af først en samtale med de voksne om forholdene og derefter 1 til 2 familiesamtaler.

Kontakt mig gerne for nærmere drøftelse.

Se evt. mere på www.snakomdet.dk og www.snakomdet.dk/hvad-boernikke-ved-har-de-ondt-af/